تبلیغات
وام مسکن , اوراق مسکن, به قیمت روز بورس

وام مسکن , اوراق مسکن, به قیمت روز بورس
با کمترین قیمت و در اسرع وقت وام و اوراق بورسی خود را خریداری نمایید.  
قالب وبلاگ
نویسندگان
تسهیلات تعمیر مسکن (جعاله)تا سقف 10میلیون تومان
1-با سپرده
تسهیلات جعاله با سپرده
سقف تسهیلات:50 میلیون ریال
مبلغ سپرده گذاری: 50 میلیون ریال
مدت سپرده گذاری: 6 ماه
نرخ سود تسهیلات:11 درصد
مدت باز پرداخت : حداکثر 5 سال

جعاله تعمیر : حفریا ترمیم چاه - سرویس حمام و آشپزخانه ودستشویی ترمیم یا آسفالت پشت بام وکاشیکاری جابجایی درب ها وپنجره ها لوله کشی وسیستم گرمایش وسرمایش تعمیرات جزیی داخل
 ساختمان رنگ ونقاشی خریدانشعاب آب وبرق ولوله کشی آب وگاز ترمیم سیم کشی معیوب ساختمان

جعاله تکمیل : حیاط سازی نرده کشی کاشیکاری موزاییک کاری لوله کشی گاز وآب نصب تاسیسات سرمایش وگرمایش 
کابینت گذاری تکمیل زیرزمین حفرچاه نصب موکت پارکت سرامیک وتغییرات داخلی ساختمان
نکته : در صورت سپری نمودن بیش از دو دوره انتظار(یکسال) ،تسهیلات گیرنده از تخفیف سود یک درصدی تسهیلات با سپرده بهره مند می شود.
نحوه پرداخت تسهیلات جعاله : در حال حاضر تسهیلات جعاله در یک نوبت پرداخت می شود .
مدت انجام تعهد : یکماه است و تسهیلات گیرنده یک ماه بعد از انعقاد قرارداد جعاله ملزم به پرداخت اولین قسط می باشد.

انـواع وثـایق قابل قــبول:
 
الف- در قبال سفته :
*- میزان وثیقه دریافتی : 120 درصد مجموع اصل و سود
*- ضمانت دریافتی : ضمانت یک نفر ضامن معتبر و مورد تایید شعبه
 
ب- در قبال تنظیم قرارداد داخلی صرفا بر روی پلاکهای مورد ترهین بانک : (از بابت تسهیلات فروش اقساطی خرید ویا فروش اقساطی ناشی از مشارکت)
*- میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل و سود تسهیلات
*- ضمانت دریافتی : ضمانت دو نفر ضامن معتبر و مورد تایید شعبه
 
ج- در قبال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یا سپرده کوتاه مدت ویژه:
*- میزان وثیقه دریافتی : 110 درصد مجموع اصل وسود
 
د - در قبال ترهین ششدانگ وثیقه غیر منقول یا مازاد آن :
* - میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل وسود
*- ضمانت دریافتی : ارایه گواهی درامد متقاضی (مورد تایید شعبه)
 
ی- پرداخت تسهیلات تا سقف 50 میلیون ریال به کارکنان دولت،با تنظیم قرارداد داخلی و ضمانت یک نفر کارمند دولت و اخذ گواهی درآمد و تعهد نامه سازمان متبوعه کارمند مبنی بر کسر اقساط ازحقوق تسهیلات گیرنده در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توسط تسهیلات گیرنده بر روی واحدهایی که در رهن بانک قرار ندارند.
پرد اخت تسهیلات مجدد :
1- پرد اخت تسهیلات مجدد جعاله با سپرده و بدون سپرده بدون محدودیت زمانی و با واریز مانده بدهی جعاله قبلی بلامانع است .
2- پردا خت تسهیلات جعاله به متقاضیانی که از تسهیلات جعاله تعمیر سایر بانک ها استفاده نموده اند در صورت تسویه تسهیلات دریافتی طبق ضوابط و مقررات، بلامانع است .
تسهیلات باسپرده توام با اوراق ممتاز:
علاوه بر تسهیلات 50 میلیون ریالی ، با تهیه و خرید اوراق ممتاز به مبلغ 50 میلیون ریال استفاده از سقف تسهیلات 100 میلیون ریالی به منظور تعمیر و یا تکمیل یک واحد مسکونی امکان پذیر می باشد .نرخ سود تسهیلات از محل اوراق ممتاز در حال حاضر 17.5 درصد و مدت بازپرداخت این تسهیلات حداکثر 5 سال است
2-ازمحل اوراق
تسهیلات جعاله بدون سپرده ( از محل اوراق ممتاز)
سقف تسهیلات :100 میلیون ریال
مدت بازپرداخت:5 سال
نرخ سود :17.5 درصد
روش خرید اوراق: مراجعه با یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از کارگزاری های فرابورس
اطلاع از آخرین قیمت اوراق مراجعه به آدرس اینترنتی: http://www.irfarabourse.com 
نحوه پرداخت تسهیلات جعاله : در حال حاضر تسهیلات جعاله در یک نوبت پرداخت می شود .
مدت انجام تعهد : یکماه است و تسهیلات گیرنده یک ماه بعد از انعقاد قرار جعاله ملزم به پرداخت اولین قسط می باشد.
جعاله تعمیر : حفر یا ترمیم چاه - سرویس حمام و آشپزخانه ودستشویی ترمیم یا آسفالت پشت بام وکاشیکاری جابجایی درب ها وپنجره ها لوله کشی وسیستم گرمایش وسرمایش تعمیرات جزیی داخل ساختمان رنگ و نقاشی خریدانشعاب آب وبرق ولوله کشی آب وگاز ترمیم سیم کشی معیوب ساختمان
جعاله تکمیل : حیاط سازی نرده کشی کاشی کاری موزاییک کاری لوله کشی گاز وآب نصب تاسیسات سرمایش وگرمایش کابینت گذاری تکمیل زیرزمین حفرچاه نصب موکت پارکت سرامیک وتغییرات داخلی ساختمان

انـواع وثـایق قابل قــبول: 
الف- در قبال سفته : (تا سقف 50 میلیون ریال برای سایر اقشار و تا سقف 100 میلیون ریال برای کارکنان دولت)
*- میزان وثیقه دریافتی : 120 درصد مجموع اصل و سود
*- ضمانت دریافتی : (پرداخت تسهیلات در قبال سفته ، صرفا به آن دسته از متقاضیانی که خود و یا ضامن آنها جزو کارکنان دولت (شاغل،بازنشسته و مستمری بگیران)می باشند (تا سقفهای مشخص شده ) مشروط به ارایه گواهی کسر اقساط توسط کارمند دولت،امکانپذیر است.)
 
ب-در قبال تنظیم قرارداد داخلی صرفا بر روی پلاکهای مورد ترهین بانک :(از بابت تسهیلات فروش اقساطی خرید ویا فروش اقساطی ناشی از مشارکت)
*- میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل و سود تسهیلات
*- ضمانت دریافتی : ضمانت دو نفر ضامن معتبر و مورد تایید شعبه
 
ج- در قبال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یا سپرده کوتاه مدت ویژه :
* - میزان وثیقه دریافتی : 110 درصد مجموع اصل وسود
 
د - در قبال ترهین ششدانگ وثیقه غیر منقول یا مازاد آن :
*- میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل وسود
*- ضمانت دریافتی : ارایه گواهی درامد متقاضی (مورد تایید شعبه)
 
ی- پرداخت تسهیلات تا سقف 50 میلیون ریال به کارکنان دولت،با تنظیم قرارداد داخلی و ضمانت یک نفر کارمند دولت و اخذ گواهی درآمد و تعهد نامه سازمان متبوعه کارمند مبنی بر کسر اقساط ازحقوق تسهیلات گیرنده در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توسط تسهیلات گیرنده بر روی واحدهایی که در رهن بانک قرار ندارند.

پرد اخت تسهیلات مجدد :
1- پرد اخت تسهیلات مجدد جعاله با سپرده و بدون سپرد بدون محدودیت زمانی و با واریز مانده بدهی جعاله قبلی بلامانع است .
2- پردا خت تسهیلات جعاله به متقاضیانی که از تسهیلات جعاله تعمیر سایر بانک ها استفاده نموده اند در صورت تسویه تسهیلات دریافتی طبق ضوابط و مقررات ، بلامانع است .
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


آرشیو مطالب

  • ریه | وبلاگ شخصی | بن تن