تبلیغات
وام مسکن , اوراق مسکن, به قیمت روز بورس

وام مسکن , اوراق مسکن, به قیمت روز بورس
با کمترین قیمت و در اسرع وقت وام و اوراق بورسی خود را خریداری نمایید.  
قالب وبلاگ
نویسندگان
تسهیلات از محل حساب پس انداز جوانان مسکن جوانان
شرایط حساب
حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب مذکور برخوردار گردد .
 مدت انتظار : بین 5 تا 15 سال
 نرخ سود تسهیلات دوران مشارکت: 17 درصد
نرخ سود تسهیلات فرو ش اقساطی: 9 درصد
مدت بازپرداخت: حداکثر 20 سال
روش بازپرداخت اقساط : روش ساده و پلکانی 
شرایط استفاده از مزایا وتسهیلات حساب پس انداز جوانان :
هر شخصی که به سن هیجده سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح نماید.
 متقاضیان افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان می توانند سپرده گذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه ( به دفعات یا به صورت یکجا در ابتدای دوره ) آغاز نمایند.
 
برای افرادی که در سال 1395 افتتاح حساب می نمایند حداقل مبالغ واریزی ماهیانه(به ریال) در هر سال به شرح زیر است :
  

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

250،000

270،000

290،000

310،000

330،000

 

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم

سال نهم

سال دهم

350،000

370،000

390،000

410،000

430،000

 

سال یازدهم

سال دوازدهم

سال سیزدهم

سال چهاردهم

سال پانزدهم

450،000

470،000

490،000

510،000

530،000

 
• حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال 1395 به ترتیب :
در پایان سال پانزدهم بالغ بر 1100میلیون ریال،1000 میلیون ریال ،900 میلیون ریال 
در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر 650میلیون ریال،600میلیون ریال،570 میلیون ریال 
در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر 600میلیون ریال،570میلیون ریال،540 میلیون ریال تعیین شده است.
 
• برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است لیکن برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال کمتر نشود .
•پیکر حساب ، متوسط موجودی و تسهیلات متعلقه بر اساس واریزی های ماهانه محاسبه می گردد.
• متوسط موجودی در هر سال به طور جداگانه از تقسیم مبلغ پیکر حساب در هر سال سپرده گذاری بر عدد 12 ( ماه ) محاسبه می گردد.
•تسهیلات متعلقه در هر سال سپرده گذاری به طور جداگانه از حاصل ضرب ضریب هرسال در متوسط موجودی آن سال محاسبه می گردد.( جهت محاسبه حتما به شعبه مراجعه فرمائید.)
• در ابتدای هر سال حداقل مبلغ واریزی ماهانه افتتاح کنندگان حسابهای جدید در آن سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. 
•شهرهای بزرگ عبارتند از : کرج، مشهد، تبریز ، اصفهان ، اهواز ، قم و شیراز

توضیح:
 چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند.

 • برای افتتاح کنندگان حساب در سال 95، ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم عبارتند از :
  7/17 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای تهران 
  6/81 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای شهرهای بزرگ
  6/46 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها

  * * * به طور مثال چنانچه سپرده گذاری بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات در تهران که معادل 600/000/000 ریال است استفاده نماید می بایستی مبالغ جدول را با ضریب7/17 برابر واریز نماید که برای سال اول سپرده گذاری تقریبا معادل ماهی
  1/792/500ریال است (1/792/500=7/17×250/000)
   
 • حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی براساس مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درمقطع استفاده از تسهیلات تعیین خواهد گردید.
 •  پرداخت تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان برای احداث ،تکمیل و خرید واحدهای مسکونی امکان پذیر است.
 •  تسهیلات اعطایی حداکثربه میزان 80% ارزش واحدمسکونی که توسط ارزیاب بانک تعیین خواهد گردید قابل پرداخت خواهد بود.
 •  درصورت عدم استفاده ازامتیازحساب پس اندازمسکن جوانان , درهنگام فسخ حساب نرخ سودی براساس نرخ سود سپرده های کوتاه مدت به آن پرداخت می شود.
 •  نرخ سود تسهیلات اعطایی با توجه به مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان استفاده از تسهیلات تعیین خواهدشد.
 •  این حساب قابل تبدیل به دیگر حسابهای صندوق پس انداز مسکن می باشد ولی تبدیل سایر حسابهای صندوق پس انداز مسکن به حساب پس انداز مسکن جوانان امکان پذیر نمی باشد.
 •  انتقال حساب به بستگان نزدیک (پدر ،مادر ،فرزند ، همسر ، خواهر ، برادر ، نوه ، مادربزرگ و پدربزرگ ) بلامانع است.
شرایط ویژه بانک مسکن برای افتتاح حساب به نام مادر به نفع فرزند صغیر وی : 
• بانک مسکن انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،حساب پس انداز مسکن جوانان ،سپرده های سرمایه گذای کوتاه مدت و بلند مدت را به نام مادر و به نفع فرزند صغیر وی افتتاح می نماید. 
• در هنگام افتتاح حسابهای مذکور مادر قادر می باشد که حق هرگونه برداشت از حساب افتتاحی را داشته باشد یا حق مذکور را از خود سلب نماید. 
• در صورت فوت مادر ،وجوه واریزی به حساب افتتاحی توسط مادر جزو ماترک مادر منظور نخواهد شد و کلا" به طفل صغیر تعلق خواهد گرفت. 
• در صورت فوت طفل صغیر قبل از رسیدن به سن مورد نظر ، موجودی حساب و منافع آن متعلق به مادر بوده و مادر حق برداشت از حساب را نیز خواهد داشت. 
• افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان به نام فرزند صغیر توسط مادر و با داشتن حق برداشت وی، امکان پذیر است. 
 
شرایط ملک
سقف تسهیلات از محل حساب پس انداز مسکن جوانان به واحد هایی تعلق می گیرد که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها بیش از 20سال سپری نشده باشد . چنانچه از تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی بیش از 20 سال و حداکثر تا 25 سال سپری شده باشد، سقف تسهیلات قابل پرداخت در سراسر ایران 350 میلیون ریال خواهد بود.
 
 تسهیلات توام با بدون سپرده

پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حساب های پس انداز مسکن جوانان افتتاحی طی سال های ۷۹، ۸۰ و ۸۱ (علاوه بر تسهیلات متعلقه)، به میزان ۱۰۰ درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات در شهر تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استانهاو سایر مناطق شهری به ترتیب ۶۰۰، ۵۰۰، ۴۰۰ میلیون ریال حداکثر تا تاریخ پایان  سال ۱۳۹۵ با رعایت سایر مقررات و ضوابط ذیربط امکان پذیر می باشد.

بدیهی است نرخ سود تسهیلات بدون سپرده اعطایی موضوع این بند، تابع آخرین نرخ عقود مبادله ای ابلاغی از سوی بانک مرکزی (در حال حاضر ۱۸ درصد) و حداکثر مدت تقسیط ۱۰ سال (۱۲۰ قسط) می باشد.
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


آرشیو مطالب

 • ریه | وبلاگ شخصی | بن تن