وام مسکن , اوراق مسکن, به قیمت روز بورس خریدار و فروشنده وام واوراق مسکن آدرس: کرج فردیس مارلیک بلوار ارغوان بین كوچه فرشته و صنوبر پلاك 238 65103910-021 65103908-021 بلندلو 09355656060 كانال تلگرام https://telegram.me/vammaskan http://oragh.mihanblog.com 2017-10-20T22:53:43+01:00 text/html 2017-08-21T11:20:05+01:00 oragh.mihanblog.com بلندلو فروش اوراق مسکن به قیمت بورس http://oragh.mihanblog.com/post/59 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" size="6" face="impact"><b>خدمات مسکن عدالت گستر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600" size="4"><b>خرید .فروش .رهن و اجاره در مارلیک</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#660000" size="4"><b>فروش باغ و باغچه در منطقه&nbsp;خوشنام وقلعه فرامرز&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#660000" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b style=""><font color="#cc0000">&nbsp; &nbsp; </font>021<font color="#cc0000">65103908 </font>تلفن<font color="#cc0000">&nbsp; </font>021<font color="#cc0000">65103910</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b><b style="font-size: large;">بلندلو</b><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0935</b><b style="font-size: large;">545</b><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;">40</b><b style="font-size: large;"><font color="#3333ff">40</font></b><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;"> &nbsp;</b><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;">................................................................................</b></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>&nbsp;مشاوره و خرید اوراق &nbsp; &nbsp; </b></font><b style="font-size: large;">&nbsp; &nbsp;0935<font color="#990000">565</font>60<font color="#990000">60</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </b></font><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><b style="font-size: large;">بلندلو</b><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;"> &nbsp; &nbsp;0912</b><b style="font-size: large;"><font color="#990000">660</font></b><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;">20</b><b style="font-size: large;"><font color="#990000">84</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><font color="#000099">آدرس:مارلیک بلوار ارغوان بین کوچه فرشته شرقی و صنوبر&nbsp;</font><font color="#006600">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600" size="4"><b>********************************************</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#990000" size="5">فروش اوراق وام بانک مسکن</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#3333ff" size="4">&nbsp;فروش وام40-50-60-70و100 میلیونی مسکن</font></b></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font color="#009900"><b><font size="2">جهت مشاهده قیمت روز اوراق مسكن &nbsp;به کانال زیر مراجعه فرمایید</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="Http://t.me/vamedalatgostar" target="" title=""><div><font color="#009900"><b><font size="2"><br></font></b></font></div></a><div><a href="https://t.me/vamedalatgostar" target="_blank" title=""><b><font size="5">Http://t.me/vamedalatgostar</font></b></a></div></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900"></font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font size="3">قبول انجام کلیه کارهای دارایی ,شهردای وثبت جهت نقل وانتقال ملک</font><font size="1" style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1" style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">خرید و فروش وام جانبازی</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#cc0000" size="4">*********************************************</font></b></div><div style="text-align: center;"><strong style="text-align: justify; line-height: 18px; color: rgb(83, 83, 83);"><h1 style="border-bottom: 1px solid rgb(202, 202, 202); text-align: center; padding-bottom: 13px; margin: 0px 0px 13px; color: rgb(82, 108, 179); font-weight: 100;"><font size="4">اوراق تسهیلات مسکن</font></h1></strong><span style="text-align: justify; line-height: 18px; color: rgb(83, 83, 83); font-size: 13px;"></span><div num="fa" style="text-align: justify; line-height: 18px; direction: rtl; font-size: 13px;"><div num="fa" style="direction: rtl;"><div num="fa" style="direction: rtl; color: rgb(83, 83, 83);"><strong><h2 style="margin: 20px 0px 3px; color: rgb(82, 108, 179); font-size: 14px; font-weight: 100;">اوراق تسهیلات مسکن چیست؟</h2></strong></div><p num="fa" style="margin-top: 6px; color: rgb(77, 77, 77);">این اوراق توسط بانک مسکن منتشر می‌گردد. این بانک "حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز" را ایجاد نموده به طوریکه سپرده گذاران این حساب علاوه بر دریافت سود سپرده کوتاه مدت عادی، از اوراق تسهیلات مسکن نیز بهره‌مند می‌گردند.</p><div num="fa" style="direction: rtl; color: rgb(83, 83, 83);"><strong><h2 style="margin: 20px 0px 3px; color: rgb(82, 108, 179); font-size: 14px; font-weight: 100;">مشخصات اوراق تسهیلات مسکن</h2></strong></div><p style="margin-top: 6px; color: rgb(77, 77, 77);">این اوراق قابلیت معامله در فرابورس را دارند. هر برگه از این اوراق نماینده&nbsp;<span num="fa">٥,٠٠٠,٠٠٠&nbsp;</span>ریال تسهیلات خواهد بود&nbsp;. این اوراق پانزدهم هر ماه توسط بانک مسکن به دارندگان "حساب سپرده ممتاز" اختصاص داده می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز سپرده‌گذاری، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت معامله پیدا می‌کند.&nbsp;<br><br>نماد معاملاتی این اوراق شامل نام ماه و دو رقم آخر سال صدور می‌باشد. به عنوان مثال نماد "امتیاز تسهیلات مسکن مهر&nbsp;<span num="fa">٩٠&nbsp;</span>" مربوط به اوراقی است که در مهر ماه&nbsp;<span num="fa">٩٠&nbsp;</span><span num="fa">منتشر گردیده است. مدت اعتبار اوراق صادره از تاریخ صدور به مدت دو سال می‌باشد که این مدت با نظر بانک مسکن و در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره ٦ ماهه قابل تمدید می‌باشد. لذا اوراقی که از زمان اعتبار آنها زمان کمتری باقی مانده است دارای قیمت متفاوتی می‌باشند بنابراین نماد معاملاتی جداگانه‌ای برای هر ماه به این اوراق اختصاص می‌یابد.</span></p><div num="fa" style="direction: rtl; color: rgb(83, 83, 83);"><strong><h2 style="border-bottom: 1px solid rgb(82, 108, 179); padding: 0px 5px 5px 0px; margin: 27px 0px 3px; width: 400px; color: rgb(82, 108, 179); font-size: 14px; font-weight: 100;">نحوه استفاده از تسهیلات برای خریداران واحدهای مسکونی</h2></strong></div><p num="fa" style="margin-top: 6px; color: rgb(77, 77, 77);">دارندگان اوراق می‌توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن وارائه گواهینامه‌های خود و مدارک مربوط به ملک مسکونی مورد نظر اقدام به اخذ تسهیلات نمایند. ملک مورد نظر باید مشخصات تعریف شده توسط بانک را داشته باشد و نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این اوراق نیز معادل نرخ سود بخش مسکن بدون سپرده می‌باشد. حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات پرداختی از محل این اوراق براساس میزان تسهیلات دریافتی متفاوت خواهد بود. شرایط دریافت تسهیلات از محل این اوراق مانند سقف تسهیلات دریافتی، مشخصات محل مسکونی مورد نظر، درصد سود پرداختی این تسهیلات، مدت اعتبار اوراق تسهیلات و سایر ویژگی های دیگر توسط بانک مسکن تعیین و قابل تغییر است.</p></div></div></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="6" color="#990000">شرایط انواع تسهیلات مسکن</font></b></div><div><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2">1<a href="http://oragh.mihanblog.com/extrapage/1" target="" title="تسهیلات ویژه زوجین" style="color: rgb(51, 51, 255);">-تسهیلات ویژه زوجین تا سقف 160میلیون تومان</a></font></b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2">2<a href="http://oragh.mihanblog.com/extrapage/2" target="" title="تسهیلات مسکن پس انداز یکم تا سقف 80میلیون" style="color: rgb(51, 51, 255);">-تسهیلات صندوق پس انداز یکم تا سقف 80میلیون تومان</a></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>3<a href="http://oragh.mihanblog.com/extrapage/3" target="" title="تسهیلات مسکن 60میلیون تومانی از محل اوراق ممتاز" style="color: rgb(51, 51, 255);">-تسهیلات از محل اوراق صندوق ممتاز تا سقف 60میلیون تومان</a></b></font></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>4<a href="http://oragh.mihanblog.com/extrapage/4" target="" title="تعمیر مسکن تا سقف 10میلیون تومان" style="color: rgb(51, 51, 255);">-تسهیلات تعمیر مسکن (جعاله)تا سقف 10میلیون تومان</a></b></font></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>5<a href="http://oragh.mihanblog.com/extrapage/5" target="" title="تسهیلات ویژه انبوه سازان" style="color: rgb(51, 51, 255);">-تسهیلات ویژه انبوه سازان</a></b></font></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2">6<a href="http://oragh.mihanblog.com/extrapage/6" target="" title="تسهیلات صندوق پس انداز مسکن" style="color: rgb(51, 51, 255);">-تسهیلات از محل صندوق پس اندازمسکن</a></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2"><font style="text-align: center;">7<a href="http://oragh.mihanblog.com/extrapage/7" target="" title="تسهیلات پس انداز مسکن جوانان" style="color: rgb(51, 51, 255); text-align: center;">-تسهیلات از محل حساب پس انداز جوانان مسکن جوانان</a></font>&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font color="#990000" size="3"><br></font></b></div><div><span style="line-height: 18px; font-family: Tahoma;"><div style="text-align: right;"><span class="apple-converted-space"><span dir="rtl" lang="FA"><div style="direction: rtl;"><br></div></span></span></div></span></div></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right; font-family: Tahoma;"><b style="text-align: center; font-family: tahoma;"><font color="#cc0000" size="4">**********************************************</font></b></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma;"><div style="text-align: center; font-family: tahoma;"><div><font color="#000099" size="6"><b>قیمت روز اوراق بورسی مسکن</b></font></div><div><b><br></b></div><div><b><font size="4">&nbsp;</font></b><b><font color="#009900"><font size="2">جهت مشاهده قیمت &nbsp;اوراق</font></font></b><b><font color="#009900"><font size="3">&nbsp;</font></font></b><b><font color="#009900" size="2">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font color="#009900" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/vamedalatgostar" target="_blank" title=""><div><b><font size="5">Http://t.me/vamedalatgostar</font></b></div><div></div></a></div></div><blockquote style="border-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 40px; font-family: tahoma;"><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: xx-large;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</b><b><font size="5">تحویل اوراق در مدت 3 روز کاری</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;">&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;">&nbsp; تلفن &nbsp;</b><b style="font-size: large;"><font color="#990000">021</font><font color="#000099">65103910</font></b><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;"> و </b><b style="font-size: large;"><font color="#990000">021</font><font color="#000099">65103908</font></b><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;"> &nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: large;">بلندلو</b><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;">&nbsp; 0912</b><b style="font-size: large;">660</b><b style="font-size: large;"><font color="#3333ff">20</font></b><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;">84</b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0935</b><b style="font-size: large;">565</b><b style="font-size: large;"><font color="#3333ff">60</font></b><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;">60</b></div></blockquote><div style="text-align: center; font-family: tahoma;"><div><b><font color="#3333ff" size="2">آدرس :شهرستان ملارد مارلیک بلوار ارغوان بین كوچه فرشته وصنوبرپ238</font></b></div></div></div></div>