وام مسکن , اوراق مسکن, به قیمت روز بورس http://oragh.mihanblog.com 2019-08-20T07:54:14+01:00 text/html 2017-10-22T16:50:05+01:00 oragh.mihanblog.com بلندلو فروش اوراق مسکن به قیمت بورس http://oragh.mihanblog.com/post/59 <div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><strong style="text-align: justify; line-height: 18px; color: rgb(83, 83, 83);"><h1 style="border-bottom: 1px solid rgb(202, 202, 202); text-align: center; padding-bottom: 13px; margin: 0px 0px 13px; color: rgb(82, 108, 179); font-weight: 100;"><font size="4">اوراق تسهیلات مسکن</font></h1></strong><span style="text-align: justify; line-height: 18px; color: rgb(83, 83, 83); font-size: 13px;"></span><div num="fa" style="text-align: justify; line-height: 18px; direction: rtl; font-size: 13px;"><div num="fa" style="direction: rtl;"><div num="fa" style="direction: rtl; color: rgb(83, 83, 83);"><strong><h2 style="margin: 20px 0px 3px; color: rgb(82, 108, 179); font-size: 14px; font-weight: 100;">اوراق تسهیلات مسکن چیست؟</h2></strong></div><p num="fa" style="margin-top: 6px; color: rgb(77, 77, 77);">این اوراق توسط بانک مسکن منتشر می‌گردد. این بانک "حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز" را ایجاد نموده به طوریکه سپرده گذاران این حساب علاوه بر دریافت سود سپرده کوتاه مدت عادی، از اوراق تسهیلات مسکن نیز بهره‌مند می‌گردند.</p><div num="fa" style="direction: rtl; color: rgb(83, 83, 83);"><strong><h2 style="margin: 20px 0px 3px; color: rgb(82, 108, 179); font-size: 14px; font-weight: 100;">مشخصات اوراق تسهیلات مسکن</h2></strong></div><p style="margin-top: 6px; color: rgb(77, 77, 77);">این اوراق قابلیت معامله در فرابورس را دارند. هر برگه از این اوراق نماینده&nbsp;<span num="fa">٥,٠٠٠,٠٠٠&nbsp;</span>ریال تسهیلات خواهد بود&nbsp;. این اوراق پانزدهم هر ماه توسط بانک مسکن به دارندگان "حساب سپرده ممتاز" اختصاص داده می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز سپرده‌گذاری، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت معامله پیدا می‌کند.&nbsp;<br><br>نماد معاملاتی این اوراق شامل نام ماه و دو رقم آخر سال صدور می‌باشد. به عنوان مثال نماد "امتیاز تسهیلات مسکن مهر&nbsp;<span num="fa">٩٠&nbsp;</span>" مربوط به اوراقی است که در مهر ماه&nbsp;<span num="fa">٩٠&nbsp;</span><span num="fa">منتشر گردیده است. مدت اعتبار اوراق صادره از تاریخ صدور به مدت دو سال می‌باشد که این مدت با نظر بانک مسکن و در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره ٦ ماهه قابل تمدید می‌باشد. لذا اوراقی که از زمان اعتبار آنها زمان کمتری باقی مانده است دارای قیمت متفاوتی می‌باشند بنابراین نماد معاملاتی جداگانه‌ای برای هر ماه به این اوراق اختصاص می‌یابد.</span></p><div num="fa" style="direction: rtl; color: rgb(83, 83, 83);"><strong><h2 style="border-bottom: 1px solid rgb(82, 108, 179); padding: 0px 5px 5px 0px; margin: 27px 0px 3px; width: 400px; color: rgb(82, 108, 179); font-size: 14px; font-weight: 100;">نحوه استفاده از تسهیلات برای خریداران واحدهای مسکونی</h2></strong></div><p num="fa" style="margin-top: 6px; color: rgb(77, 77, 77);">دارندگان اوراق می‌توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن وارائه گواهینامه‌های خود و مدارک مربوط به ملک مسکونی مورد نظر اقدام به اخذ تسهیلات نمایند. ملک مورد نظر باید مشخصات تعریف شده توسط بانک را داشته باشد و نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این اوراق نیز معادل نرخ سود بخش مسکن بدون سپرده می‌باشد. حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات پرداختی از محل این اوراق براساس میزان تسهیلات دریافتی متفاوت خواهد بود. شرایط دریافت تسهیلات از محل این اوراق مانند سقف تسهیلات دریافتی، مشخصات محل مسکونی مورد نظر، درصد سود پرداختی این تسهیلات، مدت اعتبار اوراق تسهیلات و سایر ویژگی های دیگر توسط بانک مسکن تعیین و قابل تغییر است.</p></div></div></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="6" color="#990000">شرایط انواع تسهیلات مسکن</font></b></div><div><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2">1<a href="http://oragh.mihanblog.com/extrapage/1" target="" title="تسهیلات ویژه زوجین" style="color: rgb(51, 51, 255);">-تسهیلات ویژه زوجین تا سقف 160میلیون تومان</a></font></b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2">2<a href="http://oragh.mihanblog.com/extrapage/2" target="" title="تسهیلات مسکن پس انداز یکم تا سقف 80میلیون" style="color: rgb(51, 51, 255);">-تسهیلات صندوق پس انداز یکم تا سقف 80میلیون تومان</a></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>3<a href="http://oragh.mihanblog.com/extrapage/3" target="" title="تسهیلات مسکن 60میلیون تومانی از محل اوراق ممتاز" style="color: rgb(51, 51, 255);">-تسهیلات از محل اوراق صندوق ممتاز تا سقف 60میلیون تومان</a></b></font></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>4<a href="http://oragh.mihanblog.com/extrapage/4" target="" title="تعمیر مسکن تا سقف 10میلیون تومان" style="color: rgb(51, 51, 255);">-تسهیلات تعمیر مسکن (جعاله)تا سقف 10میلیون تومان</a></b></font></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>5<a href="http://oragh.mihanblog.com/extrapage/5" target="" title="تسهیلات ویژه انبوه سازان" style="color: rgb(51, 51, 255);">-تسهیلات ویژه انبوه سازان</a></b></font></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2">6<a href="http://oragh.mihanblog.com/extrapage/6" target="" title="تسهیلات صندوق پس انداز مسکن" style="color: rgb(51, 51, 255);">-تسهیلات از محل صندوق پس اندازمسکن</a></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2"><font style="text-align: center;">7<a href="http://oragh.mihanblog.com/extrapage/7" target="" title="تسهیلات پس انداز مسکن جوانان" style="color: rgb(51, 51, 255); text-align: center;">-تسهیلات از محل حساب پس انداز جوانان مسکن جوانان</a></font>&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right;"><br></div></div>